Please login/register to apply for this job.

นักวาดภาพหนังสือเรียนประถมศึกษา (ฟรีแลนซ์)

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด  Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 21 Jun 2017

Job Description

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสื่อการเรียนการสอนคุณภาพดีเยี่ยมประเภทหนังสือเรียนระดับปฐมวัย สื่อมัลติมีเดีย ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) การเรียนการสอนบนระบบเครือข่าย(E-Learning) ผลิตคอนเทนต์ ระบบLMS สำหรับเด็กปฐมวัย ประถม และมัธยมศึกษา จัดอบรมบุคลากรสำหรับสถานศึกษาทั่วประเทศ
นักวาดภาพหนังสือเรียนประถมศึกษา (ฟรีแลนซ์)
วาดภาพประกอบหนังสือเรียนประถมศึกษา ป.1-6 ทุกสาระวิชา
อัตรา : 5
เงินเดือน : ตามข้อตกลง
สวัสดิการ : 1.กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
2.เบี้ยขยัน
3.การฝึกอบรมและกิจกรรมพนักงานสานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาบุคคลากร
4.โบนัสประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. คอมมิชชั่น(Sale) รายเดือน และรายปี
7. ค่าเสื่อมรถยนต์(Sale)
8. ค่าโทรศัพท์(Sale)
9. ค่าน้ำมัน(Sale)
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ปริญญาตรี – ปวส.
2. มีประสบการณ์การวาดภาพประกอบหนังสือเรียนทุกระดับ
3. ถ้าผ่านงานวาดภาพจากสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือเรียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถรับ ส่งงาน ได้ภายใต้เวลาที่จำกัดและการตกลง

หมายเหตุ :
ต้องเข้ามาเทสต์งานก่อนตกลงทำสัญญาจ้างงาน และต้องนำผลงานการวาดภาพมาประกอบการพิจารณาด้วย
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ที่บ้าน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัครงาน :
ผ่าน JOBTH สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์อีเมล์ hr.ssrkids@gmail.com
โทรติดต่อ 083-072-6385, 02-5877972 ต่อ 11
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
580/8 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ติดต่อ : คุณศิริกัญญา พลอยมาลี ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2587-7972
แฟกซ์ : 0-2911-9120
เวบไซต์ :
แผนที่ :
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและความเย็น ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการและดู…
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและความเย็น ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการและดู…
บริษัท เอ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานระบบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและความเย็น ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้ง จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้ง บริการและดู…

Endless

No views yet Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »