Please login/register to apply for this job.

บริษัท มิตซูล้านนา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด  Nang Lae, Mueang Chiang Rai, Chiang Rai - Mae Fa Luang, Mae Fa Luang, Chiang Rai 10 Apr 2017

Job Description

บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด
สำนักงานใหญ่ นางแล สาขาสหมิตรริมกก และสาขาแม่สายบ้านจ้อง
บริษัทมิตซูล้านนา จำกัด ผู้แทนจำหน่าย และศูนย์บริการ รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เปิดรับสมัคพนักงานดังนี้
1. ผู้จัดการแผนกขาย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกขายรถยนต์
-มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานขายรถยนต์
-มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
2. พนักงานขาย
2.1. ประจำแม่ฟ้าหลวงนางแล จำนวน 10 อัตรา
2.2. ประจำสหมิตร ริมกก จำนวน 5 อัตรา
2.3. ประจำสาขาแม่สาย บ้านจ้อง จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือหญิง ไม่จำกัดอายุ
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
-มีใจรักงานขายและงานบริการลูกค้า
3. ที่ปรีกษางานบริการ ประจำสาขา สหมิตร ริมกก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
-มีใจรักงานขายและงานบริการลูกค้า
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
4. พนักงานรับ-ส่งเอกสาร Messenger
ลักษณะงาน
-รับส่งเอกสารระหว่างสำนักงานใหญ่ และสาขาประจำวัน
-ดำเนินการประสานเงินฝาก-ถอนกับธนาคารของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
-เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
-มีประสบการณ์ด้านการเงินหรือบัญชี 1 ปีขึ้นไป
-มีความละเอียดรอบคอบ
-มีภูมิลำเนาในเขต จ.เชียงราย และพะเยา พิจารณาเป็นพิเศษ
5. ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำสาขาแม่สาย บ้านจ้อง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร
-มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์พิจารณาเป็นพิเศษ
6. ช่างเคาะพ่นสี ประจำสำนักงานใหญ่ นางแล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-เพศชาย ไม่จำกัดอายุ
-มีประสบการณ์ด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ พิจารณาเป็นพิเศษ
7. ช่างยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ประจำสำนักงานใหญ่ นางแล จำนวน 1 อัตรา
– ประจำสาขาแม่สาย จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
-เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป
-วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
8. พนักงานล้างรถ ประจำสาขาสหมิตร จำนวน 1 อัตรา
ลักษณะงาน
-เพศชายอายุ 21 ปีขึ้นไป
-ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว
-ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
สถานที่ติดต่อสมัครงาน
-สมัครด้วยตนเองที่มิตซูล้านนาทุกสาขา
-วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
หลักฐานการสมัครประกอบด้วย :
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบประกอบวิชาชีพ
5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน ถ้ามี
6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
รับสมัครถึงวันที่ : ไม่ระบุ
ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด
ที่อยู่ติดต่อ : 88 ม.8 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เบอร์โทรติดต่อ : 087-7898925, 053-176666
อีเมล์ติดต่อ : sao_sasithorn@hotmail
บริษัท มิตซูล้านนา จำกัด สำนักงานใหญ่ นางแล สาขาสหมิตรริมกก และสาขาแม่สายบ้านจ้อง บริษัทมิตซูล้านนา จำกัด ผู้แทนจำหน่าย และศูนย์บริการ รถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ เปิดรับสมัคพนักงานดังนี้ 1. ผู้จัดการ…
หจก.บี เอ็ม เซเว่น ผู้แทนจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC ต้องการรับสมัครพนักงานขายอิสระ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย /หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี 3. หากมีประสบการณ์ใ…
1. พนักงานขาย ประจำสาขาเชียงราย-นางแล 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ -เพศชาย อายุ 21-35 ปี -วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป -บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสาร -มีใจรักงานขายและงานบริ…

Endless

No views yet Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »