Please login/register to apply for this job.

บัญชี

admin  Mae Hong Son 16 Apr 2017

Job Description

งานเอกสาร / คุมบัญชีรับ-จ่าย ภาษีซื้อ-ขาย จัดซื้อ และงานที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน Service Charge
เงินเดือน
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ถึง 40 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
1. มีประสบการณ์งานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
2. มีความซื่อสัตย์ และ รับผิดชอบสูง
3. สุขุม มี กาละเทศะและเก็บรักษาความลับบริษัทเป็นอย่างดี
4. กระตือรือร้นและรอบคอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามที่อยู่บริษัท
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจรในด้านการให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการรับส่งข้อมูล มัลติมีเดียโซลูชั่นส์ และยังเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริกา…
– รับผิดชอบในการปรุงอาหารและชิมรสชาติอาหารให้มีปริมาณพอเหมาะ ตามสูตรของโรงแรม – ควบคุมการทำงานของพนักงานครัวให้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายมาจากหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ – ดูแลความสะอาดส่วนตัวพนักงาน ค…
ดูและรักษารถทั้งหมดของบริษัทและของผู้บริหาร เตรียมความพร้อมของรถเพื่อรับ-ส่งลูกค้า และงานที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน Service Charge เงินเดือน…

Endless

4 total views, 1 today Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »