Please login/register to apply for this job.

พนักงานขาย

บริษัท สตาร์ พลัส เคมีคอล จำกัด  Muang, Maha Chana Chai, Yasothon - Chon Buri 21 Jun 2017

Job Description

ติดต่อขายสินค้า ตามโรงงานอุตสาหกรรม สามารถขายสินค้าได้ตามความถนัดและประสบการณ์ที่ผ่านมา และขายสินค้าของบริษัทฯ ไม่กำหนดเพศ
ไม่กำหนดอายุ
ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา
ขอเพียงมีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุตาหกรรมเท่านั้น
และมีความสามารถในการขายสินค้าสินค้าอุตสาหกรรม เราจะพิจารณารับเข้าทำงานทันที
เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายให้ฝ่ายขายสามารถขายสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าของบริษัท ตามความถนัด
มีค่าน้ำมันไม่จำกัด เบิกตามจริง
มีค่าโทรศัพท์ไม่จำกัด
และสวัสดิการอืนๆ สวัสดิการ
– ประกันชีวิต
– ค่าอาหาร
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ค่าน้ำมันรถ
– เบี้ยขยัน
– คอมมิชชั่น
– โบนัส
Salary : (Negotiable)
Job Type : Full-time, Internship
Experience Level : New Entry
Education level : N/A
Minimum Experience : N/A
Contact Information
Employer Agency Name :
Address : นิคม อาร์.ไอ.แอล 335 หมู่10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
Telephone : 038-892-101-4 ต่อ 110 Fax : 038-892-101#101
Email : Website : –
Map :
– แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ – ให้คำปรึกษากับลูกค้า และให้บริการหลังการขาย – จัดทำรายงานการขายประจำวัน สัปดาห์ และเดือน – งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพศชายหรือหญิง อายุ …
1.วางแผนการขาย 2.รักษาฐานลูกค้าเก่า 3.หาลูกค้าใหม่ 4.ติดตามประสานงานกับลูกค้า 5.อื่นๆ เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายสินค้าอุตสาหก…
1.ต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ พาลูกค้าชมห้องตัวอย่างและปิดการขายให้เป็นตามแผนที่บริษัทกำหนด, ออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ 2.แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการขาย 3.พาลูกค้าตรวจงาน defect คอนโดพร้อมฝ่ายก…

Endless

No views yet Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »