Please login/register to apply for this job.

พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป

admin  Saraburi 21 Jun 2017

Job Description

บริษัท 9 ปฏิมากร จำกัด
ประกอบกิจการ รีไซเคิล รับซื้อเศษโลหะ ผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมและบ่อฝังกลบ เศษยางอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ เพื่อนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า
พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
เพศ หญิง-ชาย
อายุ ไม่จำกัด
จบการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ประสบการณืทำงาน 1ปี
อัธยาศัยดี คล่องตัว สามารถขับรถยนต์ได้ มีความเป็นระเบียบ ในการจัดเก็บเอกสาร
มีที่พักพนักงาน มีห้องทำงานรวม เงินเดือน 10000-12000 บาท มีความพร้อม สะดวกในการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ
20/6/2560 วันลงประกาศ
100% ชอบ
0% ไม่ชอบ
17 วิว
สมัครงานออนไลน์ 1 ครั้ง
เก็บ
, , , , ,
จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 12,000 ปฎิบัติงาน : สระบุรี ลักษณะงาน : งานประจำ ประสบการณ์ : 1 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส.,อนุปริญญา เพศ : ทั้งชายและหญิง อายุ : 25-40 ติดต่อคุณ : กฤติกร วาดเขียน
บริษัท 9 ปฏิมากร จำกัด ประกอบกิจการ รีไซเคิล รับซื้อเศษโลหะ ผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมและบ่อฝังกลบ เศษยางอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ เพื่อนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป …
บริษัท 9 ปฏิมากร จำกัด ประกอบกิจการ รีไซเคิล รับซื้อเศษโลหะ ผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมและบ่อฝังกลบ เศษยางอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ เพื่อนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป …
บริษัท 9 ปฏิมากร จำกัด ประกอบกิจการ รีไซเคิล รับซื้อเศษโลหะ ผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะอุตสาหกรรมและบ่อฝังกลบ เศษยางอุตสาหกรรมและยางรถยนต์ เพื่อนำไปเป็นพลังงานผลิตไฟฟ้า พนักงานบัญชี-ประสานงานทั่วไป …

7 total views, 1 today Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »