Please login/register to apply for this job.

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี)

admin  Lop Buri 21 Jun 2017

Job Description

กรมประมง
ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ
ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ
– สมรรถนะ
ความรู้ มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่ม ทัศนคติและแรงจูงใจ วิธีการประเมิน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจซึ่งสามารถ เกื้อหนุนประโยชน์สูงสุดต่อสังคม วีดีโอ สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (เมือง) เงินเดือน(บาท) :…
บริษัทหาดใหญ่อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเชฟโรเลต สาขาลพบุรีราเมศวร์ 151 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-427160-1,074-582095-6 ลำดับ : 159264 จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน…
บริษัทหาดใหญ่อินเตอร์คาร์แอนด์เซอร์วิส จำกัดเชฟโรเลต สาขาลพบุรีราเมศวร์ 151 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-427160-1,074-582095-6 ลำดับ : 155425 จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน…

28 total views, 1 today Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »