Please login/register to apply for this job.

Sales Executive ภาคตะวันออก (ประจำสำนักงานศรีราชา ชลบุรี)

admin  Chon Buri 21 Jun 2017

Job Description

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
Advanced Business Solutions & Services Co., Ltd. is a one-stop service leading Barcode Data Collecting Systems Suppliers which is the only company whom being a premier partner of both Motorola Symbol’s Handheld PDA and Zebra’s Printer in Thailand. With the strong commitment in delivering high quality and modern technology of Barcode business related, to reinforce our clients in achieving their ultimate objectives.
Advance Business Solutions & Services (ABSS) has been established since 1999, by having the main objective of being a one-stop service in supplying barcode data collecting systems focusing on Motorola Symbol and Zebra’s Products. Beside that, we also provide the consultancy services of Barcode Business related such as implementing Sales Force Automation of Cash Sales (SmartVanSales wireless), RFID, etc.
With our strong commitment in delivering high quality and modern technology of Barcode solution customers can assure in achieving their ultimate objectives.
Our technical team has been certified with Product partner program in all aspect of barcode equipment.
Sales Executive ภาคตะวันออก (ประจำสำนักงานศรีราชา ชลบุรี)
1. นำเสนอสินค้าและบริการแก่ลูกค้า
2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์และทราบถึงความต้องการของลูกค้า
3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายของทีม
4. ติดตามผลการขาย เพื่อปิดการขายตามเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด
5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามตกลง
สวัสดิการ : – ประกันชีวิตกลุ่ม
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีสมรส
– เงินช่วยเหลือและวันหยุดกรณีฌาปนกิจญาติสนิท
– เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
– ของขวัญสำหรับบุตรเกิดใหม่
– ยูนิฟอร์ม
– ประกันสังคม
– งานกีฬาประจำปี
– งานปีใหม่ประจำปี ฯลฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การขายสินค้าอย่างน้อย 2 ปี หากผ่านประสบการณ์ธุรกิจ IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ศูนย์ชลบุรี
จังหวัด : ชลบุรี
วิธีการรับสมัครงาน :
– สมัครผ่าน JobTH
– ส่งใบสมัครทาง Email
บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
18 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : 02-793-5888 ต่อ 192 / 195 / 193
แฟกซ์ : 02-793-5898
เวบไซต์ :
แผนที่ :
DMED Hearing Center Co.,Ltd. บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก โดยการพัฒนาโครงสร้างมาจาก บริษัท ศูนย์การได้ยินเบล จำกัด ด้วยปร…
DMED Hearing Center Co.,Ltd. บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลก โดยการพัฒนาโครงสร้างมาจาก บริษัท ศูนย์การได้ยินเบล จำกัด ด้วยปร…
เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมปั…

Endless

8 total views, 1 today Print Job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »